Kia Whakaute: Respect

Manaakitanga: Empathy

Tikanga: Responsibility

Kia Kaha: Resilience