Kia Whakaute: Respect

Manaakitanga: Kindness

Kia Pono: Integrity

Kia Kaha: Resilience